dalyan2

dallama

≈ TTü dalyarak

daltonizm

Fr daltonisme İng daltonism renk körlüğü öz John Dalton İngiliz fizikçi (1766-1844) +ism°

dalya1

İt taglio kesik, çentik İt tagliare kesmek << OLat taliare çelik aşısı yapmak, kesmek

dalya2

YLat dahlia bir süs çiçeği (İlk kullanım: 1791 Antonio Jose Cavanilles, İsp. botanikçi.) öz Anders Dahl İsveçli botanikçi ve Linnaeus'un öğrencisi (1751-1789)

dalyan1

~? Yun *ta aliána «balıkçılık yerleri» Yun aliía αλιεία zbalıkçılık, balıkhane Yun/EYun aliévō αλιεύω zbalık avlamak

dalyan2

ETü: taylaŋ [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
taylaŋ: Zarif delikanlı dalyan tüfeği "bir tür uzun namlulu tüfek" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
yedişer sekizer karış dalyan tüfengli Hırvad u Arnavud yiğitleri

<< ETü taylaŋ zarif, uzun boylu? <? ETü tay at yavrusu

Not: Dalyan boylu deyiminde muhafaza edilen sözcüğün dalyan1 "bir tür balık tutma düzeneği" ile ilişkisi yoktur. ● Evliya Çelebi'de geçen dalyan tüfeği deyimi büyük olasılıkla İtalyan sıfatının Türkçe taylan ile kontaminasyonu ürünüdür. Evliya Çelebi örneğinden hareket eden Tietze ve ona istinaden Nişanyan (önceki edisyonlarda) bu sözcüğü yanlış olarak İtalyan biçiminden getirirler.

Benzer sözcükler: taylan


09.05.2020
dalyarak

<? TTü dal çıplak?

dam1

<< ETü tam duvar

dam2

Fr dame hanımefendi << Lat domina [fem.] ev sahibesi, hanımefendi Lat domus ev, hane +in° << HAvr *dṓm-o-s a.a. HAvr *dem- a.a.

dama

Fr dame 1. hanımefendi, 2. iskambilde kraliçe, 3. dama oyunu

damacana

İt damigiana büyük ve enli su şişesi ≈ Fr dame-jeanne a.a. ≈ Prov damajana a.a.