dalya1

dalga

<< OTü talkaġ/talkan denizde çırpıntı, dalga OTü *talka- çırpınmak, çalkalanmak +I(g) ETü tal- çarpmak, çırpmak

dalgıç

TTü dal- +(g)Iç

dalkavuk

<? TTü dal-/dala- çarpmak, çırpmak

dallama

≈ TTü dalyarak

daltonizm

Fr daltonisme İng daltonism renk körlüğü öz John Dalton İngiliz fizikçi (1766-1844) +ism°

dalya1

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
dalya: Bir şey sayılırken vahidi kıyasi [birim] itibar olunan adede vusulünde söylenir: dalya on, dalya yüz, dalya bin.

İt taglio kesik, çentik İt tagliare kesmek << OLat taliare çelik aşısı yapmak, kesmek

Not: İng tally "oyunda sayı" biçimi İtalyancadan alınmıştır.

Bu maddeye gönderenler: detay, tay2 (jaketatay, mititey), tayyör


14.09.2017
dalya2

YLat dahlia bir süs çiçeği (İlk kullanım: 1791 Antonio Jose Cavanilles, İsp. botanikçi.) öz Anders Dahl İsveçli botanikçi ve Linnaeus'un öğrencisi (1751-1789)

dalyan1

~? Yun *ta aliána «balıkçılık yerleri» Yun aliía αλιεία zbalıkçılık, balıkhane Yun/EYun aliévō αλιεύω zbalık avlamak

dalyan2

<< ETü taylaŋ zarif, uzun boylu? <? ETü tay at yavrusu

dalyarak

<? TTü dal çıplak?

dam1

<< ETü tam duvar