dadan|mak

çünkü

Farsça çūn ki چون كه z "zaman bağlacı, açıklama bağlacı" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça çūn چون z "böyle, şunun gibi" ve Farsça ki كه z "ilgi edatı" sözcüklerinin bileşiğidir.

çürü|mek

Orta Türkçe çüri- "ekşimek, bozularak köpüklenmek" fiilinden evrilmiştir.

çüş

"eşeği durdurma ünlemi" ünlemdir.

dabbe

Arapça dbb kökünden gelen dabba(t) دبّة z "Kuran'da kıyamet habercisi olarak anılan efsanevi varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice dubbā veya debbā דבּא z "ayı" sözcüğünden alıntıdır.

dadaizm

Fransızca dadaisme "modern sanatta bir akım" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1919 Hans Arp ve Tristan Tzara, Paris'li sanatçılar.) Fransızca sözcük Fransızca dada "anlamsız bir sözcük" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

dadan|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er aşıġ tatġandı [adam yemeği lezzetli buldu ve dudaklarını şapırdattı] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dadamak & dadandurmak & datmak: Gustare.

Köken

Eski Türkçe tatġan- "tat almak, tadını beğenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tatġa- "tadına bakmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe tatıġ "tad" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tat1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dadandırmak, dadanık


29.12.2015
dadaş

Türkiye Türkçesi dada veya dadak "erkek kardeş, ağabey" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük da-da çocuk sözünden türetilmiştir.

dadı

Farsça dādū دادو z "halayık, dadı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

dağ

Eski Türkçe aynı anlama gelen tāġ sözcüğünden evrilmiştir.

dağar

Eski Türkçe taġar "torba, çuval" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen dagari تغار z sözcüğü ile eş kökenlidir.

dağdağa

Arapça kökünden gelen daġdaġa(t) دغدغة z "1. gıdıklanma, gıcık, 2. anlaşılmaz söz, kafa karışıklığı, 3. kargaşa, teşviş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük daġdaġa دَغْدَغَ z "gıdıkladı, anlaşılmaz şekilde konuştu vb." sözcüğünün faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.