dağla|mak

dağar

<< ETü taġar torba, çuval ≈ Moğ taġar تغار za.a.

dağdağa

Ar daġdaġa(t) دغدغة z [#dġ faˁfaˁa(t) q. msd.] 1. gıdıklanma, gıcık, 2. anlaşılmaz söz, kafa karışıklığı, 3. kargaşa, teşviş onom daġdaġa دَغْدَغَ zgıdıkladı, anlaşılmaz şekilde konuştu vb.

dağıl|mak

≈ ETü tarıl- dağılmak ETü tar- dağıtmak +Il-

dağıt|mak

<< ETü tarıt- tohum saçmak, ekin ekmek veya ektirmek ETü tar- saçmak, dağıtmak

daği

Ar ṭāġī طَّاغِي z [fāˁil fa.] azgın, isyancı, tuğyan eden Ar ṭaġā azı, taştı

dağla|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol atın taġladı [[atını damgaladı]] (...) dāġ [[Atlara ve başka hayvanlara vurulan damga. Farsîler bu sözcüğü Türklerden almıştır. Türklerle karşılaştırıldığında Farsîler hayvan sürülerine sahip değildir, dolayısıyla dillerinde bu sürüleri birbirinden ayırt etmek için kullanılan damgayı anlatan bir sözcük olması imkânsızdır.]] TTü: dağlağu "dağlama aleti" [ Geredeli İshak , Edviye-i Müfrede, 1389]
ve bir niçeler ṭağlağu ile ṭağlarlar.

<< ETü daġla-/taġla- kızgın demirle damgalamak Fa/OFa dāġ kızgın demirle vurulan damga +lA- ≈ Ave daχa- yakmak << HAvr *dʰegʷʰ- a.a.

Not: Karş. Sogd dġ- "yakmak". • Farsçaya Türkçeden alındığına ilişkin Kaşgarî'nin görüşü ikna edici değildir. Divan'da "Türkçe" olarak gösterilen d- önsesli 14 sözcükten en az altısı yabancı alıntı, diğerleri onomatope veya t- önsesli Türkçe sözcüklerin diyalekt varyantları olması dikkati çeker.

Benzer sözcükler: dağlağı, dağlanmak

Bu maddeye gönderenler: dağlıç


14.12.2015
dağlıç

<? TTü dağla-

daha

<< TTü daχı keza, dahi

dahi1

<< TTü daḳı/daχı keza, ve [bağlaç], daha [zarf] << ETü takı a.a. ETü tak- eklemek +I(g)

dahi2

Ar dāhi داهٍ z [#dhy fāˁil fa.] kıvrak zekâlı, tedbirli, zeyrek Ar dahā دها‎ zkıvrak zekâlı idi

dahil1

Ar daχl دَخْل z [#dχl faˁl msd.] 1. girme, giriş, 2. getiri, gelir, verim, 3. sövme, sözlü saldırı Ar daχala دَخَلَ zgirdi