daği

dağ

Eski Türkçe aynı anlama gelen tāġ sözcüğünden evrilmiştir.

daği
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
İslâmbol'a bir bâğî ve dağī asker gelse çan çalarlardı. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
tağī: 1. Had ve vazifesini tecavüz eden, azgın 2. Asi, serkeş, itaat ve inkıyad etmeyen, bâği

Köken

Arapça ṭāġī طَّاغِي z "azgın, isyancı, tuğyan eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaġā "azı, taştı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tuğyan maddesine bakınız.


02.02.2019