dır

dezenformasyon

Fr désinformation yanlış bilgilendirme Fr de+ information bilgi, bilgilendirme

dezentegre

Fr désintegrer çözmek, bütün iken çözülmek Fr de+ integrer bütünlemek

dıdı

?

dığa

Erm dıġa(y) տղայ zoğlan, yavru Süry ṭalyā, ṭlē ܛܠܝܐ zgenç, delikanlı, 7-12 yaş arası oğlan çocuğu (Kaynak: Acar sf. IV.412, PSyr sf. 174)

dılak

<< ETü tılak dilcik, klitoris ETü tıl dil +Ak

dır

TTü: dırlanmak "kahır ve gazaptan kendi kendine söylenmek, mırıldanmak" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
dırıltı [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Fagots [Fr.]: boş lakırdı, dırıltı TTü: dırdır [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dırdır: dırlanmak.

onom söylenme ve mırıldanma sesi

Benzer sözcükler: dırdır, dırıl, dırıldamak, dırıltı, dırlamak, dırlanmak


27.02.2021
dış

<< ETü tāş dış

dışarı

<< ETü taşġaru dışarı ETü taş dış +(g)ArU

dışkı

TTü dış +gU

di+

EYun dýo, di- δύο, δι- ziki << HAvr *dwi- (bileşiklerde) iki << HAvr *dwóh₁ (*dwṓ) iki

dia

Fr dia [abb.] Fr diapositif şeffaf pozitif film § Fr diaphane şeffaf (EYun diaphaínō διαφαίνω ziçinden öbür yanı görünmek EYun dia+ phaínō φαίνω zışımak, görünmek ) Fr positif