dılak

dezenfekte

Fr désinfecter bulaşık veya iltihap gidermek Fr de+ infecter bulaşmak, iltihaplanmak

dezenformasyon

Fr désinformation yanlış bilgilendirme Fr de+ information bilgi, bilgilendirme

dezentegre

Fr désintegrer çözmek, bütün iken çözülmek Fr de+ integrer bütünlemek

dıdı

?

dığa

Erm dıġa(y) տղայ zoğlan, yavru Süry ṭalyā, ṭlē ܛܠܝܐ zgenç, delikanlı, 7-12 yaş arası oğlan çocuğu (Kaynak: Acar sf. IV.412, PSyr sf. 174)

dılak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tılak [[kadın cinsel organı veya klitoris]] TTü: [ Lugat-i Halimi, 1477]
χurūse [Fa.]: ṭılāk ki ˁavratuŋ fercinde olur.

<< ETü tılak dilcik, klitoris ETü tıl dil +Ak

 dil1

Not: TTü dil sözcüğünde sesli incelmesi görülürken türevinin değişime uğramaması ilgi çekicidir.


22.09.2017
dır

onom söylenme ve mırıldanma sesi

dış

<< ETü tāş dış

dışarı

<< ETü taşġaru dışarı ETü taş dış +(g)ArU

dışkı

TTü dış +gU

di+

EYun dýo, di- δύο, δι- ziki << HAvr *dwi- (bileşiklerde) iki << HAvr *dwóh₁ (*dwṓ) iki