dış

dezentegre

Fr désintegrer çözmek, bütün iken çözülmek Fr de+ integrer bütünlemek

dıdı

?

dığa

Erm dıġa(y) տղայ zoğlan, yavru Süry ṭalyā, ṭlē ܛܠܝܐ zgenç, delikanlı, 7-12 yaş arası oğlan çocuğu (Kaynak: Acar sf. IV.412, PSyr sf. 174)

dılak

<< ETü tılak dilcik, klitoris ETü tıl dil +Ak

dır

onom söylenme ve mırıldanma sesi

dış

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ıda taşda kalmışı kubranıp yéti yüz boldı [uzakta dışarıda kalmışı toplanıp yedi yüz oldu] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tāş yér anı katurdı [gurbet onun canını yaktı] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
tāş Oğuz [dış Oğuz] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
taş usit. dış

<< ETü tāş dış

Not: Taş ve daş biçimleri İstanbul ağzında 17., Anadolu ağızlarında 20. yy'a dek görülür.

Benzer sözcükler: dışarmak, dışlamak, dışlanmak, dışlatmak, dışsal

Bu maddeye gönderenler: dışarı (taşra), dışkı, taşak, taşı- (taşıt)


20.02.2015
dışarı

<< ETü taşġaru dışarı ETü taş dış +(g)ArU

dışkı

TTü dış +gU

di+

EYun dýo, di- δύο, δι- ziki << HAvr *dwi- (bileşiklerde) iki << HAvr *dwóh₁ (*dwṓ) iki

dia

Fr dia [abb.] Fr diapositif şeffaf pozitif film § Fr diaphane şeffaf (EYun diaphaínō διαφαίνω ziçinden öbür yanı görünmek EYun dia+ phaínō φαίνω zışımak, görünmek ) Fr positif

diba

Fa dībā ديبا zbir tür ipek kumaş