dığa

dezavantaj

Fransızca désavantage sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avantage sözcüğünden türetilmiştir.

dezenfekte

Fransızca désinfecter "bulaşık veya iltihap gidermek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca infecter "bulaşmak, iltihaplanmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

dezenformasyon

Fransızca désinformation "yanlış bilgilendirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca information "bilgi, bilgilendirme" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

dezentegre

Fransızca désintegrer "çözmek, bütün iken çözülmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca integrer "bütünlemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir.

dıdı

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

dığa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmet Dinç, Türkçe'nin Kayıp Kelimeleri, 1990]
dığa: 1- Sıpa, eşek yavrusu; 2- Küçük [ Hürriyet - gazete, 1998]
Dığa [yarış atı adı]

Köken

Ermenice dıġa(y) տղայ z "oğlan, yavru" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Süryanice ṭalyā, ṭlē ܛܠܝܐ z "genç, delikanlı, 7-12 yaş arası oğlan çocuğu" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. IV.412, Payne Smith, Compendious Syriac Dictionary sf. 174)


21.08.2017
dılak

Eski Türkçe tılak "dilcik, klitoris" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tıl "dil" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

dır

"söylenme ve mırıldanma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

dış

Eski Türkçe tāş "dış" sözcüğünden evrilmiştir.

dışarı

Eski Türkçe taşġaru "dışarı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.

dışkı

Türkiye Türkçesi dış sözcüğünden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.