düz|mek

düvel

Ar duwal دول z [#dwl fuˁal çoğ.] devletler Ar dawla(t) دولة z [t.]

düven

Yun dukánion δουκάνιον zekini kabuğundan ayırmak için kullanılan cihaz, düven << EYun tykánē τυκάνη za.a. +ion EYun týkos τύκος ztaşçı keskisi, balta

düver

Yun dokárion δοκάριον z [küç.] Yun dokós δοκός zkalın direk, mertek +arion << EYun dokós/dokíon a.a. EYun dékomai δέκομαι züstüne almak, kabul etmek << HAvr *deḱ- almak, kabul etmek

düyun

Ar duyūn ديون z [#dyn fuˁūl çoğ.] borçlar Ar dayn دين z [t.] borç Ar dāna دَانَ z1. borç aldı, borç verdi, 2. yargıladı, hükmü altında aldı

düz

<< ETü tüz barışık, uyumlu, düzenli, düzgün ≈ ETü tüz- sıraya koymak, dizmek, düzenlemek

düz|mek

ETü: tüzmek [ Uygurca metinler, <1000]
işlerin tüzgeli [işlerini düzene komak için] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
beg ilin tüzdi [bey ülkeyi/devleti düzenledi] (...) yér tüzüldi [[yer düzeldi]] TTü: düzmek [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
nitesi χoş düzmiş anı düzen [ne güzel tertip etmiş onu düzen] TTü: "... uydurmak... cinsel ilişkiye girmek" [ Redhouse, An English and Turkish Dictionary, 1857]
duzmek: To invent (stories); to have sexual connexion with TTü: düzüşmek "(argo)" [ Ekşi Sözlük, 2000]
düzüşmek: sikişmek (...) ecnebi filmlerde kullanilan fucking sözcüğünün sikişmek şeklinde çevrilememesi sonucunda icat edilmiş sözcük.

<< ETü tüz- düzenlemek, doğrultmak

Benzer sözcükler: düzülmek, düzüm düzüm, düzüşmek


14.11.2019
düzel|mek

OTü düz +Al-

düzen

TTü düze- düzeltmek, düzenlemek +In

düzenek

TTü düz- +AnAk

düzenle|mek

TTü düzen +lA-

düzey

TTü düz +(g)Ay