dürüm

düplikat

Fransızca duplicate "bir belgenin ikinci kopyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen duplicata sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince duplicatus "ikiye katlanmış, kopyalanmış" sözcüğünün nötr çoğuludur. Latince sözcük Latince duplicare "ikiye katlamak, ikilemek, kopyalamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince duplex, duplic- "iki kat" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

dür|mek

Eski Türkçe tür- "top veya rulo yapmak, bohça etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tevür- "döndürmek" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

dürbün

Farsça dūrbīn دوربين z "uzağı gören" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dūr دور z "uzak" ve Farsça bīn بين z "gören" sözcüklerinin bileşiğidir.

dürt|mek

Eski Türkçe türt- "yağ sürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tür- "dürmek, toplamak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

dürtü

Türkiye Türkçesi dürt- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

dürüm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "büklüm" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dürüm: Libasın kırılan yeri, büklüm. Dürümü bozulmamış: katları aşılmamış kumaş ve libas-ı cedid. Türkiye Türkçesi: "dürülmüş yufkadan yapılan yemek" [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
yufka ekmeğinin içine koyu pekmez sürülmek suretile yapılmış dürüm isimli bir nevi sanduviçtir.

Köken

Türkiye Türkçesi dür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dür- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dürümcü


08.08.2014
dürüst

Farsça drust درست z "doğru, düz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen druwişt veya druşt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *druv-işta- "en doğru, tam doğru" biçiminden evrilmiştir. Eski Farsça biçim Eski Farsça duruva- "doğru" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drewh₂- (*drew-) "sağ, sağlam, doğru" biçiminden evrilmiştir.

dürzü

Arapça durzī درزى z "Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Muḥammad İsmāil al-Darzī "Dürzi dininin kurucusu (ö. 1019)" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Farsça darzī درزى z "terzi" sözcüğünden türetilmiştir.

düstur

Arapça dstr kökünden gelen dustūr دستور z "1. yasa, kural, ilke, 2. baş vezir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça dastūr دستور z "izin, ferman; vezir" sözcüğünden alıntıdır.

düş

Eski Türkçe tǖş "1. durma, durak, 2. dinlenme, uyku, 3. rüya" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tül "rüya" sözcüğü ile eş kökenlidir.

düş|mek

Eski Türkçe tüş- "1. inmek, konmak, durmak, 2. düşmek" fiilinden evrilmiştir.