dümdar

dükkân

Arapça dkn kökünden gelen dukkān veya dukān دكّان/دكان z "platform, seki, tezgâh, özellikle çarşı içinde satış yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice dūkanā דוכנא z "platform, seki" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen dakkannu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce dagana "bir tür tezgâh veya platform" sözcüğünden alıntıdır.

düldül

Arapça dl kökünden gelen duldul دلدل z "1. oklu kirpi, 2. Hz. Ali'nin katırının adı" sözcüğünden alıntıdır.

dülger

Farsça durūdgar veya durūgar دروگر z "marangoz, biçici" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça durūd درود z "1. biçilmiş, kesilmiş, 2. biçilmiş ağaç, kereste" (NOT: Bu sözcük Farsça durūdan درودن z "biçmek, kesmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça gar veya kar گر/كر z "yapan" sözcüklerinin bileşiğidir.

dümbelek

Arapça ve Farsça tabl طبل z "davul" sözcüğünden türetilmiştir.

dümbük

Farsça tambuk تنبك z "davul, dümbelek, tulum (çalgı)" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Türkiye Türkçesi tablek veya deblek "dümbelek" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

dümdar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"artçı, ordunun ardını tutan komutan" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
dümdār paşa ile gelüp ordu-yı İslāma vāsıl oldular

Köken

Farsça dumdār دمدار z "kuyruklu, kuyruk tutan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça dumb "kuyruk" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için +dar maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dündar


13.10.2014
dümen

Venedikçe timón "gemi dümeni [İtalyanca timone]" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §650) Venedikçe sözcük Latince tēmō "at arabasının oku" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 1200)

dün

Eski Türkçe tün "gece" sözcüğünden evrilmiştir.

dünür

Eski Türkçe tüŋür "evlilik yoluyla akraba, hısım" sözcüğünden evrilmiştir.

dünya

Arapça dnw kökünden gelen dunyāˀ دُنْياء z "yeryüzü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adnā أدنَى z "daha aşağıda veya beride olan" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde sıfat dişilidir. Bu sözcük Arapça danī "aşağı, beride" sözcüğünün kıyas halidir.

düo

İtalyanca duo "(müzikte) ikili" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince duo "iki" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dwóh₁ (*dwṓ) biçiminden evrilmiştir.