düalizm

duyu

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

duyum

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

duyuru

Türkiye Türkçesi duyur- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

duziko

Yeni Yunanca dúziko δούζικο z "katkısız rakı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesi düz sözcüğünden türetilmiştir.

Farsça du veya دو z "iki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dwóh₁ (*dwṓ) biçiminden evrilmiştir.

düalizm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
düalist (...) düalizma: (...) kâinatta çift unsurun mevcudiyetini kabul eden dinî veya felsefî sistem.

Köken

Fransızca dualisme "ikicilik" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için dual maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

düalist


06.11.2013
dübel

Almanca Dübel "takoz" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.

dübür

Arapça dbr kökünden gelen dubr دبر z "1. arka taraf, kıç, 2. makat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabara دبر z "arkadan geldi, ters idi" fiilinin fuˁl vezninde türevidir.

düden

Orta Türkçe düden "boğaz, girdap" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük düt veya tüt "üfleme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

düdük

Eski Türkçe tütek "üflenen şey, büzük ağıza benzer şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük düt veya tüt "üfleme sesi, düdük sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

düello

İtalyanca duello "ikili çatışma" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince duellum veya bellum "savaş" sözcüğünden evrilmiştir.