duygu

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

duyu

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

duyum

Türkiye Türkçesi duy- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

duyuru

Türkiye Türkçesi duyur- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

duziko

Yeni Yunanca dúziko δούζικο z "katkısız rakı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesi düz sözcüğünden türetilmiştir.

Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
kilesi bir kile degmez idi / aldı yūsuf anı kabūl eyledi

Köken

Farsça du veya دو z "iki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dwóh₁ (*dwṓ) biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı kökten Eski Yunanca dúo, Latince duo > Fransızca deux, İngilizce two, dvá "iki".

Benzer sözcükler

düciğar, düse, düyek, pencüdü, sebadü, şeşüdü


06.11.2014
düalizm

Fransızca dualisme "ikicilik" sözcüğünden alıntıdır.

dübel

Almanca Dübel "takoz" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.

dübür

Arapça dbr kökünden gelen dubr دبر z "1. arka taraf, kıç, 2. makat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabara دبر z "arkadan geldi, ters idi" fiilinin fuˁl vezninde türevidir.

düden

Orta Türkçe düden "boğaz, girdap" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük düt veya tüt "üfleme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

düdük

Eski Türkçe tütek "üflenen şey, büzük ağıza benzer şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük düt veya tüt "üfleme sesi, düdük sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.