düşman

düş|mek

<< ETü tüş- 1. inmek, konmak, durmak, 2. düşmek

düşes

Fr duchesse dükün eşi; bir tür ipekli kumaş << OLat ducissa [fem.] Lat dux, duc- dük

düşeş

Fa du şaş iki altı

düşey

TTü düş- +(g)Ay

düşkün

TTü düş- +gIn

düşman

[ Kutadgu Bilig, 1069]
koḏı bolsu duşman başı [düşman başı eğik olsun]

Fa/OFa duşmān/duşman دشمان/دشمن zdüşman ≈ Ave duşmanah- «kötü düşünen», a.a. § Ave duş kötü, uğursuz (<< HAvr *dus- kötü, bozuk ) Ave manah- düşünce, akıl, ruh

 dis+, menent

Not: Aynı kökten Fa duj "çirkin, murdar", duşt "çirkin", duşnām "sövme", duşvār "müşkül". EYun dysménēs "düşman" paralel yapıdadır.

Benzer sözcükler: can düşmanı, düşmanlık, kaşık düşmanı


05.10.2017
düşün

TTü düşün-

düşün|mek

≈ ETü tüşe- hayale dalmak, düşlemek ETü tüş rüya, hayal +(g)A-

düşünce

TTü düşün- +çA

düt

onom düt üfleme sesi, düdük sesi

düt|mek

<< TTü düdükle-