düş

dürtü

TTü dürt- +I(g)

dürüm

TTü dür- +Im

dürüst

Fa drust درست zdoğru, düz << OFa druwişt/druşt a.a. << EFa *druv-işta- en doğru, tam doğru EFa duruva- [sup.] doğru << HAvr *drewh₂- (*drew-) sağ, sağlam, doğru

dürzü

Ar durzī درزى z [nsb.] Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu öz Muḥammad İsmāil al-Darzī Dürzi dininin kurucusu (ö. 1019) Fa darzī درزى zterzi

düstur

Ar dustūr دستور z [#dstr q.] 1. yasa, kural, ilke, 2. baş vezir Fa dastūr دستور zizin, ferman; vezir

düş

ETü: tül [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
Yūsıpnuŋ tülinte [Yusuf'un rüyasında] (...) bu muntaġ tül tüşeyük men [bunun gibi rüya göreyim ben] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tǖş: al-manzil wa'l-waḳtu'l-nuzūl [durma/dinlenme yeri ve durma vakti] (...) tüş öḏi [öğlen molası] (...) tüş yördi [rüya yorumladı] (...) elgin tüşlendi [yolcu öğle vakti kısa bir uyku için mola vedi] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
somnium [uyku] - Fa: χau [χāb] - Tr: tus [tüş] YTü: düşsel "hayalî" [ Cumhuriyet - gazete, 1963]
bu çıkmaz batak içinde ne düşsel umutlar

<< ETü tǖş 1. durma, durak, 2. dinlenme, uyku, 3. rüya ≈ ETü tül rüya

Not: Anlam evrimi "durmak" > "dinlenmek, öğle uykusu" > "rüya" şeklindedir. Karş. Fa χʷāb "uyku; rüya". • TTü düş olmak "rast gelmek, denk gelmek" deyimi, aynı sözcüğün başka bir evrimini temsil eder.

Benzer sözcükler: düşlemek, düşsel

Bu maddeye gönderenler: dişbudak, düşün- (düşün, düşünce)


08.06.2015
düş|mek

<< ETü tüş- 1. inmek, konmak, durmak, 2. düşmek

düşes

Fr duchesse dükün eşi; bir tür ipekli kumaş << OLat ducissa [fem.] Lat dux, duc- dük

düşeş

Fa du şaş iki altı

düşey

TTü düş- +(g)Ay

düşkün

TTü düş- +gIn