düşünce

düşey

Türkiye Türkçesi düş- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

düşkün

Türkiye Türkçesi düş- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

düşman

Farsça ve Orta Farsça duşmān veya duşman دشمان/دشمن z "düşman" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde duşmanah- "«kötü düşünen», düşman" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde duş "kötü, uğursuz" (NOT: Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dus- "kötü, bozuk" biçiminden evrilmiştir. ) ve Avesta (Zend) dilinde manah- "düşünce, akıl, ruh" sözcüklerinin bileşiğidir.

düşün

Türkiye Türkçesi düşün- fiilinden türetilmiştir.

düşün|mek

Eski Türkçe tüşe- "hayale dalmak, düşlemek" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tüş "rüya, hayal" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

düşünce
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
düşünce: Efkâr, endişe.

Köken

Türkiye Türkçesi düşün- fiilinden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için düşün- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Geç dönem Osmanlı metinlerinde genellikle "melankoli, iç sıkıntısı" anlamındayken 1920'lerden itibaren "fikir" anlamı ağır basmıştır.

Benzer sözcükler

düşünceli, düşüncesiz


10.09.2020
düt

düt "üfleme sesi, düdük sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

düt|mek

Türkiye Türkçesi düdükle- fiilinden evrilmiştir.

düttürü

Türkiye Türkçesi düttür- fiilinden türetilmiştir.

düve

Eski Türkçe tüge "buzağının büyüğü, dana" sözcüğünden evrilmiştir.

düvel

Arapça dwl kökünden gelen duwal دول z "devletler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawla(t) دولة z sözcüğünün fuˁal vezninde çoğuludur.