düşün

düşes

Fr duchesse dükün eşi; bir tür ipekli kumaş << OLat ducissa [fem.] Lat dux, duc- dük

düşeş

Fa du şaş iki altı

düşey

TTü düş- +(g)Ay

düşkün

TTü düş- +gIn

düşman

Fa/OFa duşmān/duşman دشمان/دشمن zdüşman ≈ Ave duşmanah- «kötü düşünen», a.a. § Ave duş kötü, uğursuz (<< HAvr *dus- kötü, bozuk ) Ave manah- düşünce, akıl, ruh

düşün

YTü: "fikir, mülahaza" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
düşün (bkz. düşünce) = Mülâhaza YTü: düşünsel "fikrî" [ Cumhuriyet - gazete, 1952]
Düşünsel kelimesi fikrî karşılığı olarak alınamaz, yanlıştır (...) Fakat bu kelimeyi Türkçeye uygun sayacak kadar müfrit uydurmacı olan bir zat...

TTü düşün-

 düşün-

Not: TTü inan- > inan örneğine uygun olarak YTü güven ve düşün adları türetilmiştir. Türkçede fiil gövdesinin ad olarak kullanılması normal değildir.

Benzer sözcükler: düşündeş, düşünsel


14.11.2019
düşün|mek

≈ ETü tüşe- hayale dalmak, düşlemek ETü tüş rüya, hayal +(g)A-

düşünce

TTü düşün- +çA

düt

onom düt üfleme sesi, düdük sesi

düt|mek

<< TTü düdükle-

düttürü

TTü düttür-