döpiyes

döngel

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

döngü

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

dönüm

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

dönüş|mek

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

dönüt

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

döpiyes
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1948]
En son tayyör ve döpiyes modelleri

Köken

Fransızca deux pièces "1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca deux "iki" (NOT: Bu sözcük Latince duo sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince pièce "parça" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için düo, piyes maddelerine bakınız.


14.01.2015
dört

Eski Türkçe tört "4" sözcüğünden evrilmiştir.

döş

Eski Türkçe töş "göğüs" sözcüğünden evrilmiştir.

döşe|mek

Eski Türkçe töşe- "yatak veya sedir yaymak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe töş "göğüs, sedir" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

döteryum

Yeni Latince deuterium "atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1933 Harold C. Urey, Amer. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca déuteros δεύτερος z "ikinci" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dúo, di- δύο z "iki" fiilinden türetilmiştir.

döv|mek

Eski Türkçe tȫg- "havanda dövmek, ezmek" fiilinden evrilmiştir.