döngel

dömi+

Fr/İng demi+ [bileşik adlarda] yarı Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş, yarım Lat dis+ medius orta

dön|mek

<< ETü-O tȫn- dönmek << ETü *tegün-/*tevün- ETü tegir-/tevür- döndürmek +In-

dönem

TTü dön- +Am

dönemeç

TTü dön- +mAç

dönence

TTü dönen +çA

döngel

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
döngel [topaç?] TTü: "elmaya benzer bir meyve, muşmula" [ Lugat-i Halimi, 1477]
ezgīl [Fa.]: Döngel didükleri yemişdür ki baˁzı yirlerde muşmula dirler.

<? TTü dön-

 dön-

Not: +gel unsurunun yapısı açık değildir.


07.08.2015
döngü

TTü dön- +gU

dönüm

TTü dön- +Im

dönüş|mek

TTü dön- +Iş-

dönüt

TTü dön- +Ut

döpiyes

Fr deux pièces 1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi § Fr deux iki (<< Lat duo ) Lat pièce parça