dönence

dölüt

TTü döl +Ut

dömi+

Fr/İng demi+ [bileşik adlarda] yarı Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş, yarım Lat dis+ medius orta

dön|mek

<< ETü-O tȫn- dönmek << ETü *tegün-/*tevün- ETü tegir-/tevür- döndürmek +In-

dönem

TTü dön- +Am

dönemeç

TTü dön- +mAç

dönence

YTü: "Fr tropique karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
dönence: Üzerinde dönülen yer, medar.

TTü dönen +çA

 dön-

Not: Fr tropique < EYun trepō "dönmek" karşılığı olarak türetilmiştir.


10.12.2015
döngel

<? TTü dön-

döngü

TTü dön- +gU

dönüm

TTü dön- +Im

dönüş|mek

TTü dön- +Iş-

dönüt

TTü dön- +Ut