dönemeç

dölek

ETü-O tölek sakin, dinç, mutlu ETü töle- yavrulamak +Uk ETü töl yavru +(g)A-

dölüt

TTü döl +Ut

dömi+

Fr/İng demi+ [bileşik adlarda] yarı Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş, yarım Lat dis+ medius orta

dön|mek

<< ETü-O tȫn- dönmek << ETü *tegün-/*tevün- ETü tegir-/tevür- döndürmek +In-

dönem

TTü dön- +Am

dönemeç

TTü: "viraj" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
on metrelik bir dönemeç mahallinde yol bozulmuş uçurum hasıl olmuştur.

TTü dön- +mAç

 dön-

Not: Belki dolambaç sözcüğünden analoji yoluyla inşa edilmiş olabilir. +mAç ekinin işlevi belirsizdir. Araç isimleri yapan +Aç ekiyle benzerlik yüzeyseldir.


01.07.2021
dönence

TTü dönen +çA

döngel

<? TTü dön-

döngü

TTü dön- +gU

dönüm

TTü dön- +Im

dönüş|mek

TTü dön- +Iş-