dönem

döl

Eski Türkçe töl "yavru" sözcüğünden evrilmiştir.

dölek

Oğuzca tölek "sakin, dinç, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Oğuzca sözcük Eski Türkçe töle- "yavrulamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe töl "yavru" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

dölüt

Türkiye Türkçesi döl sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

dömi+

Fransızca ve İngilizce demi+ "[bileşik adlarda] yarı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince dimidius "ortadan ikiye bölünmüş, yarım" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince medius "orta" sözcüğünden dis+ önekiyle türetilmiştir.

dön|mek

Oğuzca tȫn- "dönmek" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tegün- veya *tevün- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe tegir- veya tevür- "döndürmek" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

dönem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "devre, periyod" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
yedek üyeleri mahalle halkı tarafından dört senelik bir dönem için seçilecektir.

Köken

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dön- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Devre < devr "dönme" karşılığı olarak türetilmiştir. +Am ekinin işlevi açık değildir.

Benzer sözcükler

dönemdaş, dönemsel, dönemselleştirmek


10.12.2015
dönemeç

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAç ekiyle türetilmiştir.

dönence

Türkiye Türkçesi dönen sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

döngel

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

döngü

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

dönüm

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.