dön|mek

dök|mek

<< ETü tök- (sıvı bir şeyi) akıtmak, dökmek

döl

<< ETü töl yavru

dölek

ETü-O tölek sakin, dinç, mutlu ETü töle- yavrulamak +Uk ETü töl yavru +(g)A-

dölüt

TTü döl +Ut

dömi+

Fr/İng demi+ [bileşik adlarda] yarı Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş, yarım Lat dis+ medius orta

dön|mek

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ewiŋe tȫndi [[evine döndü - Oğuzca]] (...) töŋderdi [[döndürdü, alt üst etti]] (...) töŋüldi [[ümidini keserek vez geçti]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dönek (...) sözinden ve ıḳrārinden döner adem (...) yehudīden dönme, ādemden dönme meymūn TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
baş dönmek (...) gözler dönmüş, tersi dönmüş TTü: döner kebap [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
kocaman bir sırığa çevrilmiş olarak bizim döner kebap halinde halkın arzuyu istihasına (...)

<< ETü-O tȫn- dönmek << ETü *tegün-/*tevün- ETü tegir-/tevür- döndürmek +In-

 devir-

Not: Kaşgarî bu fiilin Oğuz ve Kıpçak dillerine özgü olduğunu belirtir. Ancak karş. Kırg döŋölök "tekerlek", töŋkör- "devirmek, altını üstüne getirmek", töŋkörüş "devrim", töŋkölük "halka, yüzük".

Benzer sözcükler: döndermek, döndürmek, döndürgeç, döne, döneğen, dönek, döner, dönge, dönme, dönük, dönülmek, dönüş, içe dönük

Bu maddeye gönderenler: dönem, dönemeç, dönence, döngel, döngü, dönüm, dönüş-, dönüt


18.08.2015
dönem

TTü dön- +Am

dönemeç

TTü dön- +mAç

dönence

TTü dönen +çA

döngel

<? TTü dön-

döngü

TTü dön- +gU