dönüt

dönence

TTü dönen +çA

döngel

<? TTü dön-

döngü

TTü dön- +gU

dönüm

TTü dön- +Im

dönüş|mek

TTü dön- +Iş-

dönüt

YTü: "İng feedback karşılığı" [ Ekşi Sözlük, 2003]
dönüt: geri bildirim anlamında kullanılır.

TTü dön- +Ut

 dön-


21.02.2018
döpiyes

Fr deux pièces 1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi § Fr deux iki (<< Lat duo ) Lat pièce parça

dört

<< ETü tört 4

döş

<< ETü töş göğüs

döşe|mek

<< ETü töşe- yatak veya sedir yaymak ETü töş göğüs, sedir +(g)A-

döteryum

YLat deuterium atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu (İlk kullanım: 1933 Harold C. Urey, Amer. kimyacı.) EYun déuteros δεύτερος zikinci +ium EYun dúo, di- δύο ziki