dönüm

dönem

TTü dön- +Am

dönemeç

TTü dön- +mAç

dönence

TTü dönen +çA

döngel

<? TTü dön-

döngü

TTü dön- +gU

dönüm

TTü: "bir çift öküzle bir günde sürülebilen arazi birimi" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ol memlekette bir dönüm saban degmemiş yer bulamadılar [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gün dönümü, kuş dönümü, ülker dönümü

TTü dön- +Im

 dön-

Benzer sözcükler: kuş dönümü, yıl dönümü


18.08.2015
dönüş|mek

TTü dön- +Iş-

dönüt

TTü dön- +Ut

döpiyes

Fr deux pièces 1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi § Fr deux iki (<< Lat duo ) Lat pièce parça

dört

<< ETü tört 4

döş

<< ETü töş göğüs