dömi+

dök|mek

Eski Türkçe tök- "(sıvı bir şeyi) akıtmak, dökmek" fiilinden evrilmiştir.

döl

Eski Türkçe töl "yavru" sözcüğünden evrilmiştir.

dölek

Oğuzca tölek "sakin, dinç, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Oğuzca sözcük Eski Türkçe töle- "yavrulamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe töl "yavru" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

dölüt

Türkiye Türkçesi döl sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

dömi+
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

dömifinal [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Bilhassa dömifinal ve final maçlarına hangi takımların kalacakları merak uyandırmaktadır. dömisek [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
Şarab Çeşitleri: Sek, Dömisek, Roze

Köken

Fransızca ve İngilizce demi+ "[bileşik adlarda] yarı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince dimidius "ortadan ikiye bölünmüş, yarım" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince medius "orta" sözcüğünden dis+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için midi maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dömifinal, dömisek


05.10.2017
dön|mek

Oğuzca tȫn- "dönmek" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tegün- veya *tevün- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe tegir- veya tevür- "döndürmek" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

dönem

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

dönemeç

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAç ekiyle türetilmiştir.

dönence

Türkiye Türkçesi dönen sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

döngel

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

döngü

Türkiye Türkçesi dön- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.