dölek

download

İng download bir dosyayı yerel bilgisayara indirme (İlk kullanım: 1980) § İng down aşağı (Eİng adúne tepeden aşağı Eİng dúne tepe Kelt dún tepe ) İng load yüklemek

doy|mak

<< ETü tod- 1. doldurmak, tıkmak [geçişli fiil], 2. doymak [geçişsiz fiil] <? ETü to- doldurmak, tıkamak

doz

Fr dose verilen ilaç miktarı EYun dōsis δώσις zveriş, verilen şey, hediye, bir ölçek ilaç EYun dídōmi δίδωμι, δο- zvermek +sis << HAvr *deh₃- (*dō-) vermek

dök|mek

<< ETü tök- (sıvı bir şeyi) akıtmak, dökmek

döl

<< ETü töl yavru

dölek

[ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tölek [[sessiz, dinç, sakin - Oğuzca]], aç iwek tok tölek [[aç aceleci, tok sakin - atasözü]] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yaˁnī cān insān gibi ˁaḳl ol melek / şol ikiledür bular tende dölek [can insan gibi, akıl ise melek, bu ikisiyle tende bunlar rahat eder] [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
dölek: 1- düz yer, müstevi, arızasız, pürüzsüz; 2- uslu, rahat, ağır, sakin, kâmil.

ETü-O tölek sakin, dinç, mutlu ETü töle- yavrulamak +Uk ETü töl yavru +(g)A-

 döl

Not: Anlam evrimi için karş. Ar #bşr "1. yavru, 2. mutluluk". Bkz. beşer, beşaret.

Benzer sözcükler: dölenmek


14.12.2015
dölüt

TTü döl +Ut

dömi+

Fr/İng demi+ [bileşik adlarda] yarı Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş, yarım Lat dis+ medius orta

dön|mek

<< ETü-O tȫn- dönmek << ETü *tegün-/*tevün- ETü tegir-/tevür- döndürmek +In-

dönem

TTü dön- +Am

dönemeç

TTü dön- +mAç