döl

down sendromu

İng Down's syndrome genetik bir hastalık öz J. L. H. Down İngiliz tabip (1828-1896)

download

İng download bir dosyayı yerel bilgisayara indirme (İlk kullanım: 1980) § İng down aşağı (Eİng adúne tepeden aşağı Eİng dúne tepe Kelt dún tepe ) İng load yüklemek

doy|mak

<< ETü tod- 1. doldurmak, tıkmak [geçişli fiil], 2. doymak [geçişsiz fiil] <? ETü to- doldurmak, tıkamak

doz

Fr dose verilen ilaç miktarı EYun dōsis δώσις zveriş, verilen şey, hediye, bir ölçek ilaç EYun dídōmi δίδωμι, δο- zvermek +sis << HAvr *deh₃- (*dō-) vermek

dök|mek

<< ETü tök- (sıvı bir şeyi) akıtmak, dökmek

döl

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
töl [yavrulama mevsimi. Oğuzcadır - Yavruya da 'töl' denir.]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
döl: Irk, nesil, doğurmamış ana rahminde oynar cenin. YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
döllemek: ilkah etmek. (...) döllenmek

<< ETü töl yavru

Not: Belki tök- "dökmek" fiilinden *tögül > töl düşünülebilir.

Benzer sözcükler: döl döş, döl yatağı, döllemek, döllenmek

Bu maddeye gönderenler: dölek, dölüt


27.07.2015
dölek

ETü-O tölek sakin, dinç, mutlu ETü töle- yavrulamak +Uk ETü töl yavru +(g)A-

dölüt

TTü döl +Ut

dömi+

Fr/İng demi+ [bileşik adlarda] yarı Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş, yarım Lat dis+ medius orta

dön|mek

<< ETü-O tȫn- dönmek << ETü *tegün-/*tevün- ETü tegir-/tevür- döndürmek +In-

dönem

TTü dön- +Am