döş

dönüm

TTü dön- +Im

dönüş|mek

TTü dön- +Iş-

dönüt

TTü dön- +Ut

döpiyes

Fr deux pièces 1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi § Fr deux iki (<< Lat duo ) Lat pièce parça

dört

<< ETü tört 4

döş

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
töşi ol kamuġ tümen yılan tiyür [göğsü hep onbinlerce yılan derler] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tȫş [göğüs kemiği]

<< ETü töş göğüs

Not: Fa dōş < Ave daoşa- "omuz" sözcüğüyle ilişki kurulamaz.

Bu maddeye gönderenler: döşe-


18.08.2015
döşe|mek

<< ETü töşe- yatak veya sedir yaymak ETü töş göğüs, sedir +(g)A-

döteryum

YLat deuterium atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu (İlk kullanım: 1933 Harold C. Urey, Amer. kimyacı.) EYun déuteros δεύτερος zikinci +ium EYun dúo, di- δύο ziki

döv|mek

<< ETü tȫg- havanda dövmek, ezmek

döviz

Fr devise 1. hanedan arması, 2. üzerinde kraliyet arması bulunan menkul değer, banknot << OLat divisa [pp. fem.] hanedan arması Lat dividere, divīs- ikiye bölmek Lat dis+ *videre << HAvr *h₁wei̯dʰ- (*ewei̯dʰ-) bölmek, ayırmak

dövme

(≈ ETü tögün dağlama ) ETü tȫg- dövmek +mA