cunta

cumba

İtalyanca gibbo "çıkıntı, binalarda üst kat çıkıntısı" sözcüğünden alıntıdır.

cumbul

"suya düşme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

cumburlop

cup veya cumbur "düşme sesi, özellikle suya düşme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cumhur

Arapça cmhr kökünden gelen cumhūr جمهور z "birikme, yığın, birikinti, halk kalabalığı" sözcüğünden alıntıdır.

cumhuriyet

Arapça cumhūr "çokluk, kalabalık, halk" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

cunta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1939]
bir nevi sivil ve askerî junta teşkilini [ Cumhuriyet - gazete, 1960]
bir askerî cunta

Köken

İngilizce junta "ihtilal komitesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca junta "1. birlik, ittifak, 2. ihtilal komitesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iuncta sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için conta maddesine bakınız.

Ek açıklama

İspanyolca sözcük İspanya Bağımsızlık Savaşı (1808-1814) sırasında kurulan "devrimci komiteler" (juntas revolucionarias) nedeniyle siyasi anlam kazanmış, 20. yüzyılda Latin Amerika ülkelerinde kurulan askeri ve sivil devrim komiteleri için kullanılmıştır. İspanyolca telaffuz /hunta/ şeklinde olup, Türkçe biçim muhtemelen İngilizceden iktibas edilmiştir.

Benzer sözcükler

cuntacı


21.08.2017
cup

"suya düşme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

cura

Farsça cūra veya curra جوره/جرّه z "tambura benzer çalgı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

curcuna

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cursor

İngilizce cursor "bilgisayar ekranında güncel konumu gösteren işaret, imleç" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince cursor "koşucu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince currere "koşmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

cuş u huruş

Farsça cūş u χurūş جوش و خروش z "kargaşa, galeyan" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça cūş جوش z "galeyan" ve Farsça χurūş خروش z "haykırış, yüksek sesle bağırma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça χrōstan "bağırma, haykırma" fiilinden türetilmiştir. )