cumba

crack

İngilizce crack "1. çatırtı, çatlak, 2. (argoda) zeki veya becerikli veya komik kişi, 3. arıtılmış kokain bazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cuk

Türkiye Türkçesi cuk "aşık oyununda kemiğin bir yüzüne verilen ad" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cukka

Roma dilinde (Çingenece) cukka "meme, göğüs" sözcüğünden alıntıdır.

culuk

Eski Türkçe çulık "orta boy bir kuş, çulluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

cuma

Arapça cmˁ kökünden gelen cumˁa(t) جمعة z "1. toplantı, cemiyet, 2. cuma namazı kılınan gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

cumba
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Terakki - gazete, 1869]

Köken

İtalyanca gibbo "çıkıntı, binalarda üst kat çıkıntısı" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

İtalyanca sözcüğün etimolojisi belirsizdir.


01.01.2011 den önce
cumbul

"suya düşme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

cumburlop

cup veya cumbur "düşme sesi, özellikle suya düşme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cumhur

Arapça cmhr kökünden gelen cumhūr جمهور z "birikme, yığın, birikinti, halk kalabalığı" sözcüğünden alıntıdır.

cumhuriyet

Arapça cumhūr "çokluk, kalabalık, halk" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

cunta

İngilizce junta "ihtilal komitesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca junta "1. birlik, ittifak, 2. ihtilal komitesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iuncta sözcüğünden evrilmiştir.