culuk

cömert

Farsça cawmard veya cōmard جومرد z "eli açık, cimri olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cawānmard جوان مرد z "genç adam, delikanlı" sözcüğünden evrilmiştir.

cönk

Farsça cūnk جونك z "bir tür tekne, yük devesi" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

crack

İngilizce crack "1. çatırtı, çatlak, 2. (argoda) zeki veya becerikli veya komik kişi, 3. arıtılmış kokain bazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cuk

Türkiye Türkçesi cuk "aşık oyununda kemiğin bir yüzüne verilen ad" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cukka

Roma dilinde (Çingenece) cukka "meme, göğüs" sözcüğünden alıntıdır.

culuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çulık [[üveyik büyüklüğünde alaca su kuşu]] [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
çullu cucuk: tavuk [Tosya ve Bolu Türkleri lisanında] [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
çulluk (Cenubi Anadolu); culuk (Bolu, Yozgat, Niğde, Ankara): hindi, mısır tavuğu.

Köken

Eski Türkçe çulık "orta boy bir kuş, çulluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için çulluk maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

cülük


08.07.2015
cuma

Arapça cmˁ kökünden gelen cumˁa(t) جمعة z "1. toplantı, cemiyet, 2. cuma namazı kılınan gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

cumba

İtalyanca gibbo "çıkıntı, binalarda üst kat çıkıntısı" sözcüğünden alıntıdır.

cumbul

"suya düşme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

cumburlop

cup veya cumbur "düşme sesi, özellikle suya düşme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cumhur

Arapça cmhr kökünden gelen cumhūr جمهور z "birikme, yığın, birikinti, halk kalabalığı" sözcüğünden alıntıdır.