culuk

cömert

Fa cawmard/cōmard جومرد zeli açık, cimri olmayan << Fa cawānmard جوان مرد zgenç adam, delikanlı

cönk

≈? Fa cūnk جونك zbir tür tekne, yük devesi

crack

İng crack 1. çatırtı, çatlak, 2. (argoda) zeki veya becerikli veya komik kişi, 3. arıtılmış kokain bazı onom

cuk

<< TTü cuk aşık oyununda kemiğin bir yüzüne verilen ad ?

cukka

Roma cukka meme, göğüs

culuk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çulık [[üveyik büyüklüğünde alaca su kuşu]] [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
çullu cucuk: tavuk [Tosya ve Bolu Türkleri lisanında] [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
çulluk (Cenubi Anadolu); culuk (Bolu, Yozgat, Niğde, Ankara): hindi, mısır tavuğu.

≈ ETü çulık orta boy bir kuş, çulluk

 çulluk

Benzer sözcükler: cülük


08.07.2015
cuma

Ar cumˁa(t) جمعة z [#cmˁ fuˁla(t) mr.] 1. toplantı, cemiyet, 2. cuma namazı kılınan gün Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

cumba

İt gibbo çıkıntı, binalarda üst kat çıkıntısı

cumbul

onom suya düşme sesi

cumburlop

onom cup/cumbur düşme sesi, özellikle suya düşme sesi

cumhur

Ar cumhūr جمهور z [#cmhr q. msd.] birikme, yığın, birikinti, halk kalabalığı