cuk

covino

İtalyanca giovino "genç adam" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen iuvenis sözcüğünden evrilmiştir.

cozut|mak

coz "ağır yanma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cömert

Farsça cawmard veya cōmard جومرد z "eli açık, cimri olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cawānmard جوان مرد z "genç adam, delikanlı" sözcüğünden evrilmiştir.

cönk

Farsça cūnk جونك z "bir tür tekne, yük devesi" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

crack

İngilizce crack "1. çatırtı, çatlak, 2. (argoda) zeki veya becerikli veya komik kişi, 3. arıtılmış kokain bazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
cuk oturmak: Aşık kemiği ile oynanan oyunda kemiğin doğru oturmasından kinaye olarak, doğru dürüst oturmak, rahat durmak. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
aşığı cuk oturmak: Her işi rast gelmek.

Köken

Türkiye Türkçesi cuk "aşık oyununda kemiğin bir yüzüne verilen ad" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Benzer sözcükler

cuk oturmak


03.07.2015
cukka

Roma dilinde (Çingenece) cukka "meme, göğüs" sözcüğünden alıntıdır.

culuk

Eski Türkçe çulık "orta boy bir kuş, çulluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

cuma

Arapça cmˁ kökünden gelen cumˁa(t) جمعة z "1. toplantı, cemiyet, 2. cuma namazı kılınan gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

cumba

İtalyanca gibbo "çıkıntı, binalarda üst kat çıkıntısı" sözcüğünden alıntıdır.

cumbul

"suya düşme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.