couture

copy-paste

İngilizce copy-paste "kopyala yapıştır, elektronik ortamda bir nesneyi çoğaltıp taşıma işlemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce copy "kopyalama" ve İngilizce paste "1. yapıştırıma hamuru, kola, 2. yapıştırma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük İtalyanca pasta "hamur, bulamaç" sözcüğünden alıntıdır. )

corona

Yeni Latince corona(virus) "bir tür virüs" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1968 June Almeida & David Tyrrell, Amer. mikrobiyologlar.) Latince sözcük Latince corona "taç" sözcüğünden türetilmiştir.

cosplay

İngilizce ve Japonca cosplay "kıyafetli oyun, çizgi film veya roman kahramanları kılığına girerek oynanan oyun" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1984 Nobuyuki Takahashi, Jap. yazar.) İngilizce sözcük İngilizce costume "kıyafet" ve İngilizce play "oyun, oynamak" sözcüklerinin bileşiğidir.

coş|mak

Farsça cōşīdan جوشيدن z "kaynamak, kaynaşmak, (hayvan) azmak" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça cōş جوش z "kaynama, galeyan" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yaoşti- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *i̯ow-s- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *i̯ew- "kaynamak, mayalanmak" kökünden türetilmiştir.

coşku

Türkiye Türkçesi coş- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

couture
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1962]
Dikiş sanatı bakımından da Avrupa'nın 'Haute Couture' seviyesindedir.

Köken

Fransızca haute couture "«yüksek terzilik», seçkinlere özgü giysi modası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince consutura "dikiş nakış, terzilik" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince suere "dikmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *si̯uh₁- (*si̯ū-) kökünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için suzeni maddesine bakınız.


08.10.2017
cover

İngilizce cover "her türlü örtü" sözcüğünden alıntıdır.

covino

İtalyanca giovino "genç adam" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen iuvenis sözcüğünden evrilmiştir.

cozut|mak

coz "ağır yanma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

cömert

Farsça cawmard veya cōmard جومرد z "eli açık, cimri olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cawānmard جوان مرد z "genç adam, delikanlı" sözcüğünden evrilmiştir.

cönk

Farsça cūnk جونك z "bir tür tekne, yük devesi" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.