civan

cirm

Ar cirm جِرْم z [#crm fiˁl ] cüsse, hacim, gövde (≈ İbr gerem גרם zkemik ≈ Aram garmā גרמא za.a. )

ciro

İt giro 1. dönüş, döngü, 2. ticarette bir senedi başkasına devretme << OLat gyrus a.a. EYun gýros γύρος zdönüş, döngü, tekerlek

cisim

Ar cism جسم z [#csm fiˁl ] beden, gövde ≈ Aram gūşmā, gişmā גּוּשְׁמָא z [#gşm] a.a.

civa1

Fa jīva/cīva ژيوه/جيوه zsıvı metal, civa << OFa jīvak/cīvag 1. canlı, 2. civa << EFa jīva- canlı olmak

civa2

Ar ciwāˀ جواء z [#cww fiˁāl çoğ.] havalar Ar caww جوّ z [t.] hava

civan

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
alur andan ḥāṣ u ˁām, pīr ü cevān [seçkinler ve halktan kişiler, yaşlılar ve gençler] nevcivan [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
didi kulumdur benüm ol nev-cüvān / satun aldum ey şāh-i cihān [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
cüvān: (Zebanzedi cimin kesrīledir) [halk dilinde i ile 'civan' denir]

Fa cavān/cuvān جَُوان zgenç, delikanlı, yiğit << OFa yavān/yuvān a.a. ≈ Ave yvan- a.a. << HAvr *h₂i̯uh₁en- (*ai̯ūen-) a.a. HAvr *h₂ói̯u- (*aói̯u-) genç olma, canlılık

Not: Aynı HAvr kökten Lat iuvēnis > Fr jeun, İt giovane; İng young, Alm jung "genç". Önseste /y/ > /c/ evrimi Yeni Farsçada tipiktir.

Benzer sözcükler: nevcivan

Bu maddeye gönderenler: avanak, civanmert, civelek, cömert, jön (covino, junior)


11.08.2015
civanmert

Fa cuvān-mard جوان مرد zdelikanlı, yiğit, cömert kimse

civar

Ar ciwār جوار/جُوار z [#cwr fiˁāl msd.] mücavir olma, komşu veya bitişik olma, dolay Ar cāra جار zsaptı, dolandı, doğru yoldan ayrıldı

civata

Ven giavéta [küç.] anahtarcık [İt. chiavetta] Ven giàve anahtar [İt. chiave] +et° Lat clavis a.a.

civciv

onom civ/civil kuş sesi

civelek

~? Fa cuvānak جوانك z [küç.] oğlancık Fa cuvān جوان zoğlan, delikanlı