cinsel

cinas

Arapça cns kökünden gelen cinās جناس z "1. aynı cinsten olma, 2. benzeşen kelimelerle yapılan söz sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canāsa جناس z "aynı cinsten idi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

cinayet

Arapça cny kökünden gelen cināya(t) جناية z "suç, özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç, ölüm cezası gerektiren suç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gny kökünden gelen gunāyā גניא z "suç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gunāh sözcüğünden alıntıdır.

cincik

cici "oyuncak, süslü şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

cinnet

Arapça cnn kökünden gelen cinna(t) جنّة z "bilinç örtünmesi, delilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جَنَّ z "gizledi, örttü" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

cins

Arapça cns kökünden gelen cins جِنْس z "tür, soy, Aristoteles mantığında bir kavram" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen genīsā גניסא z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 260.) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen génos γένος z sözcüğünden alıntıdır.

cinsel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
cinsel = Cinsî = Sexuel

Köken

Türkiye Türkçesi cins sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için cins maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça kökenli sözcükten, Fransızca sexuel sözcüğüne paralel olarak Yeni Türkçe +Al ekiyle yapılmış türevdir.

Benzer sözcükler

cinsellik

Bu maddeye gönderenler

eşcinsel


05.12.2015
cinsiyet

Arapça cns kökünden gelen cinsiyya(t) "aynı cinsten olma, beraberlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cins جِنس z sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

cinyıs

İngilizce genius "1. deha, 2. deha sahibi, dahi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince genius "1. kişinin koruyucu tanrısı olan görünmez varlık, 2. (mec.) kişinin doğal yetenek ve eğilimleri" sözcüğünden alıntıdır.

cip

İngilizce jeep "II. Dünya Savaşında kullanılan bir askeri araç türü, arazi aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1941) İngilizce sözcük İngilizce g.p. sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İngilizce general purpose vehicle "genel kullanım aracı" sözcüğünün kısaltmasıdır.

cips

İngilizce potato chips "patates yongası, çips" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce chip "yonga" sözcüğünden türetilmiştir.

ciranta

İtalyanca girante "1. döndüren, çeviren, 2. senedin arkasını imzalayan kişi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca girare "döndürmek, çevirmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.