cin1

cilve

Arapça clw kökünden gelen cilwa(t) جلوة z "1. açma, gelinin duvağını açarak yüzünü göstermesi, 2. parlaklık, allık, cila" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جَالَ z "parlattı, aydınlattı, açtı" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

cim1

Arapça cīm جيم z "Arap alfabesinin beşinci harfi, ج" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gīmel גימל z "Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi, ג" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gamlā גמלא z "deve" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Aramice/Süryanice sözcük Fenike dilinde gml "deve, Fenike alfabesinin üçüncü harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

cima

Arapça cmˁ kökünden gelen cimāˁ جماع z "cinsel birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı, bir araya getirdi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

cimcime

Arapça cm kökünden gelen cumcuma(t) جُمْجُمة z "kafatası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük camcama جَمْجَمَ z "tıkırdadı" fiilinin fuˁfuˁa(t) vezninde murabba (dörtlü)üdür.

cimri

Farsça cimrī جمرى z "fakir, soysuz" sözcüğünden alıntıdır.

cin1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
bilmes men Nebī aleyhi's-selām ādam oglı mı turur yā cinn mi turur tip [ademoğlu mudur cin midir bilmem deyip] kāfir bolur

Köken

Arapça cnn kökünden gelen cinn جنّ z "1. gece karanlığı, 2. bir tür görünmez varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جَنَّ z "gizledi, sakladı" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice gny kökünden gelen gānāh, gənā גָנָה z "örtünme, gizlenme, kapanma" fiili ile eş kökenlidir. İbranice fiil İbranice gnn kökünden gelen gānan גָנָן z "koruma, etrafını çitle çevirme" fiili ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Latince genius "görünmez doğaüstü varlık, cin" bir Sami dilinden alıntı olabilir. Ancak eşdeğer kavram Aramice ve İbranicede kaydedilmemiştir. • Cin çarpması insan gözünün fıldır fıldır dönmesine neden olacağı için, hiperaktif veya çok zeki kişiler cine benzetilir.

Benzer sözcükler

cin çarpmak, cinci, cingöz

Bu maddeye gönderenler

cenin, cennet, cinnet, cinyıs, ecinni, in cin, mecnun


13.10.2014
cin2

İngilizce gin "ardıç meyvesiyle tatlandırılmış alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca genever "ardıç, cin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iuniperus "ardıç" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *i̯oi̯-ni- "ardıç" biçiminden evrilmiştir.

cinas

Arapça cns kökünden gelen cinās جناس z "1. aynı cinsten olma, 2. benzeşen kelimelerle yapılan söz sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canāsa جناس z "aynı cinsten idi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

cinayet

Arapça cny kökünden gelen cināya(t) جناية z "suç, özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç, ölüm cezası gerektiren suç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gny kökünden gelen gunāyā גניא z "suç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gunāh sözcüğünden alıntıdır.

cincik

cici "oyuncak, süslü şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

cinnet

Arapça cnn kökünden gelen cinna(t) جنّة z "bilinç örtünmesi, delilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جَنَّ z "gizledi, örttü" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.