cillop

ciklet

Chiclets "bir yapay sakız markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1906 Cadbury Adams Co., ABD.) Bu sözcük İspanyolca chicle "Meksika'da yetişen sapodilla bitkisinin sakızı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Nahuatl (Aztek) dilinde aynı anlama gelen tzictli sözcüğünden alıntıdır.

ciks

İngilizce chicks "1. civcivler, 2. genç kızlar" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İngilizce sözcük İngilizce chicken "tavuk, her türlü kuşun dişisi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence bir sözcükten evrilmiştir.

cila

Arapça clw kökünden gelen cilāˀ جلاء z "parlaklık, ışıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جَالَ z "parladı, aydınlandı, açtı, ortaya çıktı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

cilbap

Arapça clb kökünden gelen cilbāb جِلْباب z "gömlek, özellikle üste giyilen bol gömlek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calaba جَلَبَ z "(mal veya ticari eşya) getirdi, ithal etti" fiilinin fiˁlāl vezninde murabba (dörtlü)ü olabilir; ancak bu kesin değildir.

cilbent

Farsça cild-band جلدبند z "deri veya meşin bağ" sözcüğünden alıntıdır.

cillop
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "pürüzsüz ve yumuşak (cilt), lezzetli şey, kaymak" [ Milliyet - gazete, 1994]
Yurdatapan'ın karşısında 'cillop gibi' bir kız, dans eden kendisini yerden yere atan...

Köken

Türkiye Türkçesi cülāb veya cüllab "çeşitli meyve ve çiçeklerden yapılan şekerli şerbet" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Arapça culāb "gülsuyu, şerbet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça gulāb "gülsuyu" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için gül, ab maddelerine bakınız.


06.11.2014
cilt

Arapça cld kökünden gelen cild جلد z "deri, kılıf" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gəlad גלד z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen geled גלד z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen gildu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

cilve

Arapça clw kökünden gelen cilwa(t) جلوة z "1. açma, gelinin duvağını açarak yüzünü göstermesi, 2. parlaklık, allık, cila" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جَالَ z "parlattı, aydınlattı, açtı" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

cim1

Arapça cīm جيم z "Arap alfabesinin beşinci harfi, ج" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gīmel גימל z "Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi, ג" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gamlā גמלא z "deve" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Aramice/Süryanice sözcük Fenike dilinde gml "deve, Fenike alfabesinin üçüncü harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

cima

Arapça cmˁ kökünden gelen cimāˁ جماع z "cinsel birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı, bir araya getirdi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

cimcime

Arapça cm kökünden gelen cumcuma(t) جُمْجُمة z "kafatası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük camcama جَمْجَمَ z "tıkırdadı" fiilinin fuˁfuˁa(t) vezninde murabba (dörtlü)üdür.