cihan

cidal

Ar cidāl جدال z [#cdl fiˁāl msd.] (karşılıklı) kakışma, mücadele, kavga Ar cādala جادل z [III f.] kakıştı, tartıştı

cidar

Ar cidār جدار z [#cdr] duvar (≈ Aram gdīrā גדירא zçit, duvar ≈ İbr gadēr גדר za.a. )

ciddi

Ar cidd جدّ z [#cdd fiˁl ] 1. keskinlik, 2. enerji, gayret, çaba Ar cadda جدّ z1. biçti, dalından meyve kesti, 2. yeniledi, 3. keskin idi, canlı idi

ciğer

Fa cigar/cīgar جگر/جيگر zkaraciğer << OFa yakar/cagar a.a. ≈ Ave yākarə a.a. ≈ Sans yákr̥t यकृत् za.a. << HAvr *Hi̯ékʷr̥ (*i̯ékʷr̥) a.a.

ciğerpare

§ Fa cīgar جيگر zciğer Fa pāre پاره zparça

cihan

[ Kutadgu Bilig, 1069]
kutaḏsu atı birsü iki cihān [kutlu adı versin iki cihan] [ Codex Cumanicus, 1303]
mondus - Fa: dunia alan [dünya alem] - Tr: jaghan ... ǵehan [cihan]

Fa cahān/cihān جهان zdünya << OFa gēhān a.a.

 acun

Not: Türkçe edebi dilde 11. yy'dan itibaren, eş kökenli bir İrani biçim olan ajun sözcüğünün yerini almıştır.

Benzer sözcükler: cihanşümul

Bu maddeye gönderenler: cihangir, cihannüma


25.09.2017
cihangir

Fa cihāngīr جهان گير zcihan fatihi § Fa cihān جهان zdünya Fa gīr گير ztutan, alan

cihannüma

§ Fa cihān جهان zdünya Fa numā نما zgösteren (Fa numūdan, numā- نمودن, نما zgöstermek +ā(n) )

cihat

Ar cihād جِهاد z [#chd fiˁāl msd.] 1. çaba, gayret, mücadele, 2. din uğruna savaşma Ar cahada جَهَدَ zçabaladı, gayret etti

cihaz

Ar cahāz جَهَاز z [#chz fiˁāl msd.] donanım, teçhizat, aparat Ar cahaza جَهَزَ zdonattı

cihet

Ar ciha(t) جِهَة z [#wch fiˁla(t) mr.] 1. yüzünü bir yöne dönme, 2. yön, bakım, veche Ar wacaha وَجَهَ zyöneldi, yüzünü çevirdi