cici

cızlam

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cibayet

Arapça cby kökünden gelen cibāya(t) جباية z "vergi veya diğer gelir tahsilatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabā جَبَى z "su hakkı tahsil etti, haraç aldı, vergi aldı" sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

cibilliyet

Arapça cbl kökünden gelen cibilla(t) جبلّة z "yaradılış, karakter, huy" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabala جَبَلَ z "kalıp döktü, şekil verdi" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice gəbal גְבַל z "hamur yoğurmak, biçim vermek" fiili ile eş kökenlidir.

cibinlik

Eski Türkçe çıbun "sinek" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

cibre

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cici
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
Pes varasın, bir cici bici [süslü?] Türkmen kızın alasın. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cici: Crepundia. Amusements d'enfans [çocuk oyuncağı]. [ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
yaldızlı maldızlı, cicili bicili, yeknesak, yek hacim, kütüb-i mütenevvia-i efrenciye [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
cici (Konya, Göksun): 1- Amuce veya dayı haremi, yenge.

Köken

ci-ci "güzel şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

cici anne, cici bici, cicik, cicili, ciciş

Bu maddeye gönderenler

cincik


24.08.2017
cicim

Farsça cācim جاجم z "renkli iple dokunan yer yaygısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cicoz

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

cidal

Arapça cdl kökünden gelen cidāl جدال z "(karşılıklı) kakışma, mücadele, kavga" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cādala جادل z "kakıştı, tartıştı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

cidar

Arapça cdr kökünden gelen cidār جدار z "duvar" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice gdīrā גדירא z "çit, duvar" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen gadēr גדר z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

ciddi

Arapça cdd kökünden gelen cidd جدّ z "1. keskinlik, 2. enerji, gayret, çaba" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ z "1. biçti, dalından meyve kesti, 2. yeniledi, 3. keskin idi, canlı idi" fiilinin fiˁl vezninde türevidir.