ceyş

cevir

Arapça cwr kökünden gelen cawr جور z "sapma, haksızlık, zulüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāra جَارَ z "saptı, doğru yoldan ayrıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

ceviz

Arapça cawz جوز z "malum ağaç ve sert kabuklu meyvesi, juglans regia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gawz veya gōz sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen egōz אֶגוּז z sözcüğü ile eş kökenlidir.

cevşen

Arapça ve Farsça cwşn kökünden gelen cawşan جوشن z "zırh, özellikle örme zırh" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça cawş جوش z "zincir baklası, halka" sözcüğünün murabba (dörtlü)üdür.

cevval

Arapça cwl kökünden gelen cawwāl جوّال z "cevelan eden, dolanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāla جَالَ z "döndü, dolaştı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

ceylan

Moğolca cegere(n) "yaban keçisi, antilop" sözcüğü ile eş kökenlidir.

ceyş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Daî, Nevhatü'l-Uşşak, 1647]

Köken

Arapça cyş kökünden gelen cayş جيش z "askeri birlik, ordu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice geys גֵּיס z "yağma, akın, ganimet" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Bu maddeye gönderenler

sevkülceyş


22.05.2015
ceza

Arapça czy kökünden gelen cazāˀ جزاء z "bir suça karşılık kamuya ödenen bedel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazā جَزَا z "suç bedelini ödedi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gzy kökünden gelen gazā גְּזָא z "kamu hazinesi" sözcüğünden türetilmiştir. Aramice/Süryanice sözcük Orta Farsça ganz veya gazn veya ganznag "hazine" sözcüğünden alıntıdır.

cezb

Arapça cḏb kökünden gelen caḏb جذب z "kendine doğru çekme, çekim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caḏaba جذب z "kendine doğru çekti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

cezbe

Arapça cḏb kökünden gelen caḏba(t) جذبة z "tasavvufta bilinçten arınma hali" sözcüğünden alıntıdır.

cezerye

Ar (Sur) cazariyya جزريّة z "havuçlu" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Arapça czr kökünden gelen cazar جزر z "havuç" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen gazar sözcüğünden alıntıdır.

cezir

Arapça czr kökünden gelen cazr جزر z "suyun çekilmesi, cezir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazara جزر z "su çekildi, sığlaştı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.