cesaret

cerh

Arapça crḥ kökünden gelen carḥ جَرْح z "yaralama, bedeni kesici bir aletle kesme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

ceride

Arapça crd kökünden gelen carīda(t) جريدة z "1. soyulmuş şey, soymuk, yonga, 2. yazı tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

ceriha

Arapça crḥ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *carīḥa(t) جريحه z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁīla(t) vezninde türevidir.

cerrah

Arapça crḥ kökünden gelen carrāḥ جرّاح z "ameliyat eden, cerrah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

cesamet

Arapça csm kökünden gelen casāma(t) جسامة z "büyük gövdeli olma, cüsse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جَسُمَ z "büyük gövdeli veya şişman idi" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça cism جِسْم z "gövde" sözcüğünden türetilmiştir.

cesaret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
cesāret: Audacia, praesumptio.

Köken

Arapça csr kökünden gelen casāra(t) جسارة z "cesur olma, ataklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casara جسر z "bir dere veya vadiyi geçti, tehlikeye atıldı, girişti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

Aynı Arapça kökten cisr "köprü".

Bu maddeye gönderenler

cesur


03.11.2014
ceset

Arapça csd kökünden gelen casad جسد z "beden, gövde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gūşdā גושדא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Orta Farsça gōşt "et" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde gaw gen. gauş- "sığır" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

cesim

Arapça csm kökünden gelen casīm جسيم z "cüsseli, büyük gövdeli, şişman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جَسُمَ z "büyük idi, yer kapladı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

ceste ceste

Farsça caste جسته z "sıçrama, seğirme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça castan "sıçramak, (beden) seğirmek, (kalp) hafakan gelmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Eski Farsça yasatan "kalkmak, yükselmek" fiilinden evrilmiştir.

cesur

Arapça csr kökünden gelen casūr جسور z "girişken, gözüpek, atak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casara جسر z "dereyi geçti, tehlikeye atıldı" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

cet

Arapça cdd kökünden gelen cadd جدّ z "dede, ata" sözcüğünden alıntıdır.