cerrah

cereme

Arapça crm kökünden gelen carīma(t) جريمة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça curm جرم z "suç, günah" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça carama جَرَمَ z "kesti, biçti" fiilinden türetilmiştir.

cereyan

Arapça cry kökünden gelen carayān جريان z "akma, akım, akıntı, akış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carā جَرَا z "(hızla) aktı, koştu" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

cerh

Arapça crḥ kökünden gelen carḥ جَرْح z "yaralama, bedeni kesici bir aletle kesme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

ceride

Arapça crd kökünden gelen carīda(t) جريدة z "1. soyulmuş şey, soymuk, yonga, 2. yazı tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

ceriha

Arapça crḥ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *carīḥa(t) جريحه z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁīla(t) vezninde türevidir.

cerrah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
aŋa ne dermān gerek cerrāḥ bilür

Köken

Arapça crḥ kökünden gelen carrāḥ جرّاح z "ameliyat eden, cerrah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

Daha fazla bilgi için cerh maddesine bakınız.


21.04.2015
cesamet

Arapça csm kökünden gelen casāma(t) جسامة z "büyük gövdeli olma, cüsse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جَسُمَ z "büyük gövdeli veya şişman idi" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça cism جِسْم z "gövde" sözcüğünden türetilmiştir.

cesaret

Arapça csr kökünden gelen casāra(t) جسارة z "cesur olma, ataklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casara جسر z "bir dere veya vadiyi geçti, tehlikeye atıldı, girişti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

ceset

Arapça csd kökünden gelen casad جسد z "beden, gövde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gūşdā גושדא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Orta Farsça gōşt "et" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde gaw gen. gauş- "sığır" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

cesim

Arapça csm kökünden gelen casīm جسيم z "cüsseli, büyük gövdeli, şişman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جَسُمَ z "büyük idi, yer kapladı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

ceste ceste

Farsça caste جسته z "sıçrama, seğirme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça castan "sıçramak, (beden) seğirmek, (kalp) hafakan gelmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Eski Farsça yasatan "kalkmak, yükselmek" fiilinden evrilmiştir.