ceride

cerahat

Arapça crḥ kökünden gelen cirāḥa(t) veya carāḥa(t) جَِرَاحَة z "yara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

cerbeze

Arapça crbz kökünden gelen carbaza(t) جربزة z "hilekârlık, dolan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça curbuz جربز z "hilekâr, dolandırıcı" sözcüğünün faˁlala(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır. Bu sözcük Farsça gurbuz گربز z sözcüğünden alıntıdır.

cereme

Arapça crm kökünden gelen carīma(t) جريمة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça curm جرم z "suç, günah" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça carama جَرَمَ z "kesti, biçti" fiilinden türetilmiştir.

cereyan

Arapça cry kökünden gelen carayān جريان z "akma, akım, akıntı, akış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carā جَرَا z "(hızla) aktı, koştu" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

cerh

Arapça crḥ kökünden gelen carḥ جَرْح z "yaralama, bedeni kesici bir aletle kesme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

ceride
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"defter" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
dīvān içinde, tölendürdi atın carīda içinde "gazete" [ Kaynakça yok, 1860]
cerīde-i havādis [gazete adı]

Köken

Arapça crd kökünden gelen carīda(t) جريدة z "1. soyulmuş şey, soymuk, yonga, 2. yazı tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

Daha fazla bilgi için cirit maddesine bakınız.


22.09.2017
ceriha

Arapça crḥ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *carīḥa(t) جريحه z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁīla(t) vezninde türevidir.

cerrah

Arapça crḥ kökünden gelen carrāḥ جرّاح z "ameliyat eden, cerrah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

cesamet

Arapça csm kökünden gelen casāma(t) جسامة z "büyük gövdeli olma, cüsse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جَسُمَ z "büyük gövdeli veya şişman idi" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça cism جِسْم z "gövde" sözcüğünden türetilmiştir.

cesaret

Arapça csr kökünden gelen casāra(t) جسارة z "cesur olma, ataklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casara جسر z "bir dere veya vadiyi geçti, tehlikeye atıldı, girişti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

ceset

Arapça csd kökünden gelen casad جسد z "beden, gövde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gūşdā גושדא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Orta Farsça gōşt "et" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde gaw gen. gauş- "sığır" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.