cerh

cer

Arapça crr kökünden gelen carr جرّ z "çekme, yük çekme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carra جرّ z "çekti, sürükledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

cerahat

Arapça crḥ kökünden gelen cirāḥa(t) veya carāḥa(t) جَِرَاحَة z "yara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

cerbeze

Arapça crbz kökünden gelen carbaza(t) جربزة z "hilekârlık, dolan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça curbuz جربز z "hilekâr, dolandırıcı" sözcüğünün faˁlala(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır. Bu sözcük Farsça gurbuz گربز z sözcüğünden alıntıdır.

cereme

Arapça crm kökünden gelen carīma(t) جريمة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça curm جرم z "suç, günah" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça carama جَرَمَ z "kesti, biçti" fiilinden türetilmiştir.

cereyan

Arapça cry kökünden gelen carayān جريان z "akma, akım, akıntı, akış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carā جَرَا z "(hızla) aktı, koştu" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

cerh
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yaralamak" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cerh etmek: yaralamak. Vulnerare. "... iddia çürütmek" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cerh: (...) çürütmek, redd ve tehvin etmek.

Köken

Arapça crḥ kökünden gelen carḥ جَرْح z "yaralama, bedeni kesici bir aletle kesme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Bu maddeye gönderenler

cerahat, ceriha, cerrah, mecruh


21.04.2015
ceride

Arapça crd kökünden gelen carīda(t) جريدة z "1. soyulmuş şey, soymuk, yonga, 2. yazı tabakası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

ceriha

Arapça crḥ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *carīḥa(t) جريحه z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁīla(t) vezninde türevidir.

cerrah

Arapça crḥ kökünden gelen carrāḥ جرّاح z "ameliyat eden, cerrah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

cesamet

Arapça csm kökünden gelen casāma(t) جسامة z "büyük gövdeli olma, cüsse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casuma جَسُمَ z "büyük gövdeli veya şişman idi" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça cism جِسْم z "gövde" sözcüğünden türetilmiştir.

cesaret

Arapça csr kökünden gelen casāra(t) جسارة z "cesur olma, ataklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça casara جسر z "bir dere veya vadiyi geçti, tehlikeye atıldı, girişti" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.