cep

cennet

Arapça cnn kökünden gelen canna(t) جنّة z "kutsal kitaplarda adı geçen bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gn kökünden gelen gannā veya ginnəthā גַּנָּא, גִֺנְּתָא z "bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gənā "korumak, etrafını çevirmek" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice fiil Akatça aynı anlama gelen ganānu fiili ile eş kökenlidir. )

center

İngilizce center "merkez" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince centrum sözcüğünden alıntıdır.

centilmen

İngilizce gentleman "beyefendi, kibar kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce gentle "zarif, kibar" (NOT: Bu sözcük Latince gentilis "soylu" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir.

cenup

Arapça cnb kökünden gelen canūb جنوب z "güney" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canaba جَنَبَ z "yana döndürdü, yüzünü çevirdi" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

CEO

İngilizce CEO sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce chief executive officer "baş yönetim görevlisi, şirketlerde yürütmenin başı olan kişi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

cep
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, 1481 yılından önce]
bir küçük sanduk ile ceyb harçlığı içün flori götüreler [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ceyb: Sinus indusii vestisque, seu collare ad jugulum patens [gömleğin göğüs veya boyun yarığı] (...) vul. ceb, usit. saccus in veste aut femoralibus [gömlek veya şalvar içinde bulunan torba], pera. [ Milliyet - gazete, 1995]
cep telefonu

Köken

Arapça cyb kökünden gelen cayb جَيْب z "1. iki meme arası, kucak, koyun, 2. gömleğin göğüs veya baş geçirilen yarık yeri, 3. matematikte sinüs" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Arapça sözcük Latince sinus "1. kucak, 2. körfez, 3. matematikte sinüs" ile eş anlamlıdır.

Benzer sözcükler

cebi delik, cep telefonu, cepçi, cepleşmek

Bu maddeye gönderenler

cebellezi


22.05.2015
cephane

Farsça cabaχāne جبخانه z "silahhane, askeri donanım deposu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Moğolca cebe "silah" ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir.

cephe

Arapça cbh kökünden gelen cabha(t) جبهة z "alın, mec. bir şeyin ön tarafı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice gbh kökünden gelen gabwah, gabhūth גבה z "yüksek yer" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice gəbah "yüksek veya çıkık olmak" fiilinden türetilmiştir. )

cepken

Farsça çakman veya çakmān چکمن z "bir tür kısa ceket, cepken" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Orta Türkçe çapan veya çapğan "birbirine ekli parçalardan oluşan mintan veya zırh" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe çap- "yamamak, kabaca dikmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

cer

Arapça crr kökünden gelen carr جرّ z "çekme, yük çekme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carra جرّ z "çekti, sürükledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

cerahat

Arapça crḥ kökünden gelen cirāḥa(t) veya carāḥa(t) جَِرَاحَة z "yara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.