cennet

cenaze

Ar/Fa cināza جنازه zölünün içine konulduğu tabut ≈ Aram ginzā, gənīzā גנזא zgömü, hazine OFa ganz/gazīnag a.a.

cendere

Fa candare جندره zbaskı mengenesi, pres (≈ Sans yantra यन्त्र zher tür makine, mekanizma, araç )

cengâver

Fa cangāvar جنگاور zsavaşçı

cenin

Ar canīn جنين z [#cnn faˁīl sf.] gizli veya örtülü olan şey, embriyon Ar canna جَنَّ zgizledi, sakladı

cenk

Fa/OFa cang جنگ zsavaş ≈ Ave yang- büyük olay, hadise, hengâme

cennet

[ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü

Ar canna(t) جنّة z [#cnn faˁla(t) mr.] kutsal kitaplarda adı geçen bahçe Aram gannā/ginnəthā גַּנָּא, גִֺנְּתָא z [#gn] bahçe Aram gənā korumak, etrafını çevirmek (≈ Akad ganānu a.a. )

 cin1

Not: Karş. İbr gan eden "Adn bahçesi, Tevratta anılan bir kutlu yer", Akad gannu "bahçe". "Ölülerin gittiği bir bahçe" fikri Ortadoğu kültürlerine MÖ 6. yy'dan sonra İran Zerdüşt mitolojisinden aktarılmış olmalıdır. • Karş. Yun parádeisos "kutsal kitapta anılan cennet" < Ave pairi-daēza "duvar veya çitle çevrili yer, bahçe".

Benzer sözcükler: cennet elması, cennet kuşu, cennetlik, cennetmekân, kuş cenneti


18.01.2018
center

İng center merkez Lat centrum

centilmen

İng gentleman beyefendi, kibar kimse § İng gentle zarif, kibar (Lat gentilis soylu ) İng man adam

cenup

Ar canūb جنوب z [#cnb faˁūl im.] güney Ar canaba جَنَبَ zyana döndürdü, yüzünü çevirdi

CEO

İng CEO [abb.] İng chief executive officer baş yönetim görevlisi, şirketlerde yürütmenin başı olan kişi

cep

Ar cayb جَيْب z [#cyb faˁl ] 1. iki meme arası, kucak, koyun, 2. gömleğin göğüs veya baş geçirilen yarık yeri, 3. matematikte sinüs