cenaze

cemre

Arapça cmr kökünden gelen camra(t) جمرة z "1. kor, köz, kömür, 2. Şubat ayında artan sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gamərā "kor, köz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gumāru sözcüğü ile eş kökenlidir.

cemse

GMC ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük General Motors Corporation "motorlu taşıt markası" sözcüğünün kısaltmasıdır.

cenabet

Arapça cnb kökünden gelen canāba(t) جنابة z "cünüb olma, gasli gerektiren durumda olma, bu durumdaki kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cunub جنب z "yaban, murdar, pis" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

cenah

Arapça cnḥ kökünden gelen canāḥ جناح z "kanat, mecazen kol, bir şeyin iki yanı, sağ ve sol" sözcüğünden alıntıdır.

cenap

Arapça cnb kökünden gelen canāb جَناب z "yan, kat, nezd, bir saygı deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canb veya cānib جنب/جانب z "yan" sözcüğü ile eş kökenlidir.

cenaze
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
χalayık feryād eylediler kim 'Zennūn diridür, barmağın çıkardı,' cināzeyi aşağa kodılar. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cināze vul. cenāze

Köken

Arapça ve Farsça cināza جنازه z "ölünün içine konulduğu tabut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ginzā, gənīzā גנזא z "gömü, hazine" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ganz veya gazīnag sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için hazine maddesine bakınız.


13.08.2017
cendere

Farsça candare جندره z "baskı mengenesi, pres" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe yantra यन्त्र z "her tür makine, mekanizma, araç" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

cengâver

Farsça cangāvar جنگاور z "savaşçı" sözcüğünden alıntıdır.

cenin

Arapça cnn kökünden gelen canīn جنين z "gizli veya örtülü olan şey, embriyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canna جَنَّ z "gizledi, sakladı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

cenk

Farsça ve Orta Farsça cang جنگ z "savaş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde yang- "büyük olay, hadise, hengâme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

cennet

Arapça cnn kökünden gelen canna(t) جنّة z "kutsal kitaplarda adı geçen bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gn kökünden gelen gannā veya ginnəthā גַּנָּא, גִֺנְּתָא z "bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gənā "korumak, etrafını çevirmek" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Aramice/Süryanice fiil Akatça aynı anlama gelen ganānu fiili ile eş kökenlidir. )